Dzisiaj jest:  01 Kwietnia 2023   Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
LGD - Odnowa i rozwój wsi - "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek"
Odnowa i rozwój wsi - "Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli - część świetlicowa"
Odnowa i rozwój wsi - "Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie"
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5131684
gości
 
  
LGD - Odnowa i rozwój ws i - "Budowa budynku...
    
 " Budowa budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Bratków"


   W dniu 28 marca 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sławno reprezentowana przez Pana Tadeusza Wojciechowskiego – Wójta Gminy ,a firmą Usługi Budowlane, ul. Południowa 4 , 97-330 Sulejów - Jarosław Bebak na wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Bratków”. Wartość realizowanych prac – 220.949,01 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacja zadania pełni: ”BUMOR” Andrzej Morga Chylice. Roboty budowlane będą prowadzone do dnia 31.08.2012 r.


podpisanie umowy

Pozwolenie na budowę nr 755/2010 na Budowę Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Bratków wydano dnia 07.12. 2010 r. przez Starostę Opoczyńskiego.Inwestycja obejmuje budowę świetlicy o powierzchni użytkowej 102,41, powierzchni zabudowy 171,12 m2  kubaturze 927,47 m3  wraz z instalacjami wewnętrznymi wod - kan, c.o., c.w.u.., gazową i elektryczną.Budynek powstaje na działce 592/2 w miejscowości Bratków gm. Sławno.

swietlica
Zdjęcia  w trakcie budowy świetlicy

swietlica
 Zdjęcia w trakcie budowy świetlicy


Bratków

Bratków

Bratków
Prace wykończeniowe wewnątrz budynku

Bratków

Bratków

Bratków

Bratków

Bratków
Celem  budowy świetlicy wiejskiej jest  podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi Bratków i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Bratkowie 


W dniu 27 października 2012 r. oddano do użytku  ku  wielkiej radości mieszkańców, świetlicę wiejską  w Bratkowie.  Wartość  kosztorysowa  inwestycji to kwota  527.117 tys. zł. Część prac związanych z budową została wykonana systemem gospodarczym ( prace ziemne i fundamenty), pozostała część wykonana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Uroczystości  rozpoczęły się na placu przed budynkiem,  przecięciem wstęgi przez Wójta Gminy – Tadeusza Wojciechowskiego, proboszcza parafii w Kamieniu ks. Andrzeja Wróblewskiego,  Przewodniczącego Rady Gminy – Arkadiusza Knapa, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - Stanisława Zdulskiego, sołtysa wsi Bratków – Stanisława Kszczota, przewodniczącą KGW – Elżbietę Bielas, kierownika Oświaty, Zamówień Publicznych Kultury i Sportu – Halinę Biskup oraz kierownika GOK-u – Zuzannę Broszczyk. 
Ks. Andrzej Wróblewski dokonał aktu poświęcenia nowopowstałego budynku, Wójt – Tadeusz Wojciechowski przekazał klucze od świetlicy sołtysowi p. Stanisławowi Kszczotowi, a Przewodniczący Rady Gminy – Arkadiusz Knap złożył na ręce przewodniczącej KGW p. Elżbiecie Bielas kronikę w której będą dokumentowane  wydarzenia  z życia mieszkańców. Podczas uroczystości  krótki  program artystyczny zaprezentowały panie z miejscowego koła oraz dzieci mieszkające w Bratkowie. Podsumowaniem imprezy był wspólny poczęstunek dla zaproszonych gości i mieszkańców oraz zabawa ludowa do późnych godzin wieczornych.

Otwarcie świetlicy w Bratkowie


Otwarcie świetlicy

Otwarcie świetlicy

Otwarcien świetlicy

Otwarcie świetlicy

Otwarcie świetlicy

Otwarcie świetlicy

Otwarcie świetlicy

Otwarcie swietlicy
 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia