Dzisiaj jest:  06 Grudnia 2019   Imieniny: Dionizji, Leontyny
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
2403320
gości
 
  
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 34/12 WÓJTA GMINY ...
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  34/12
WÓJTA  GMINY  SŁAWNO 
z dnia  27 czerwca  2012 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  powierzenie lub wsparcie  realizacji   zadań  publicznych  organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom  prowadzącym działalność pożytku publicznego w  2012 r.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/71/11 Rady Gminy Sławno z dnia 6 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2012 ”, zarządzam, co następuje:
 
 § 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie  realizacji zadań  publicznych  obejmujących porządek i bezpieczeństwo publiczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej – przygotowanie i przeprowadzenie manewrów strażackich dla mieszkańców gminy Sławno w brzmieniu  załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 § 2. Zarządzenie oraz ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Internetowej Gminy Sławno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sławnie.
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Treść dokumentu:
pobierz plik

Ogłoszenie o realizacji
 
Załączniki
 Załączniki
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia