Dzisiaj jest:  29 Listopada 2023   Imieniny: Błażeja, Margerity
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5246647
gości
 
  
Kolej dużych prędkości
Konsorcjum Ingenieria IDOM Internacional S.A. (IDOM) i Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu (BPK) na zlecenie Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest wykonawcą opracowania “Studium wykonalności dla budowy linii dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław”.

Przedsięwzięcie polegające na budowie linii dużych prędkości Poznań/Wrocław – Łódź – Warszawa wynika bezpośrednio z "Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce", dokumentu strategicznego, przyjętego uchwałą Rady Ministrów Nr 276/2008 w dniu 19 grudnia 2008 r.

Do projektu budowy KDP odniesiono się także w wielu krajowych dokumentach strategicznych, przede wszystkim w:
  • Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013 (przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 17 kwietnia 2007 r.), która przewiduje rozwój atrakcyjnej kolejowej oferty przewozowej poprzez budowę nowoczesnego systemu kolei dużych prędkości (V>300 km/h),

  • projekcie Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku, w którym KDP jest jednym z elementów docelowej sieci kolejowej w 2030 r.
Przedsięwzięcie uwzględniono w wizji kształtowania podstawowych elementów sieci kolejowej w perspektywie 2030 roku, zamieszczonej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Celem przedsięwzięcia określanego, jako budowa linii dużych prędkości Poznań/Wrocław – Łódź – Warszawa jest stworzenie nowoczesnego systemu pasażerskiego transportu kolejowego oraz likwidacja barier transportowych pomiędzy Wrocławiem, Poznaniem, Łodzią i Warszawą, poprzez budowę linii kolejowej dużych prędkości.

Główne korzyści płynące z uruchomienia tej linii to przede wszystkim skrócenie czasu przejazdu i poprawa komfortu podróżowania między głównymi aglomeracjami kraju i tym samym podniesienie spójności gospodarczej, przestrzennej i społecznej kraju. Redukcja czasu podróży w połączeniach objętych siecią kolei dużych prędkości (KDP) przyczyni się do stworzenia bardzo atrakcyjnej oferty przewozowej w porównaniu z transportem samochodowym i lotniczym.

Dzięki połączeniu linii KDP w węzłach aglomeracyjnych i poprzez łącznicę z Centralną Magistralą Kolejową, ta nowa infrastruktura stanie się elementem integrującym dużą część sieci kolejowej w Polsce i odciąży istniejące linie. W ten sposób pozytywne skutki budowy KDP będą odczuwalne nie tylko dla mieszkańców województw, przez które ta linia będzie przebiegała, ale również dla podróżnych z innych regionów.

Przedsięwzięcie obejmuje:
  • Budowę dwutorowej linii KDP na odcinku Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław, z rozgałęzieniem linii w kierunku Wrocławia i Poznania w okolicy Nowych Skalmierzyc w tym budowę łącznika głównej linii z Centralną Magistralą Kolejową na odcinku Jaktorów – Korytów. Standard techniczny będzie pozwalał na poruszanie się pociągów z prędkością do 350 km/h.

  • Modernizację łącznika planowanej linii KDP z Centralną Magistralą Kolejową na odcinku Łódź-Opoczno do standardu technicznego umożliwiającego poruszanie się pociągów z prędkością do 160 km/h. W zakresie tego zadania znajduje się modernizacja istniejącej konwencjonalnej linii kolejowej nr 25 na długości ok. 65 km oraz budowa dwóch nowych odcinków: odcinek od stacji Łódź - Andrzejów do stacji Bedoń (ok. 2 km) oraz odcinek od modernizowanej linii 25 do linii CMK na odcinku Słomianka – Opoczno Płd. (ok. 4 km).
Długość linii KDP to około 455 km, a łącznie z odcinkiem łączącym KDP z CMK - około 525 km.
Przedsięwzięcie obejmuje ponadto: 
  • Budowę trzech pasażerskich stacji kolejowych: w Sieradzu, Nowych Skalmierzycach i Jarocinie. Zakres budowy obejmuje: budynki dworców, perony, parkingi, wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.

  • Budowę obiektów inżynieryjnych, takich jak: wiadukty, mosty, estakady, przejścia pod torami, przepusty, tunele, przejścia dla zwierząt i urządzenia ochrony środowiska.

  • Budowę niezbędnej infrastruktury, m.in.: drogi serwisowe, instalacje techniczne, cztery bazy utrzymania linii, budynki techniczne dla urządzeń sterowania ruchem, budynki obsługi energetycznej linii, budynki biurowe.

  • Przebudowę skrzyżowań z drogami, liniami kolejowymi i infrastrukturą techniczną (gazociągi, wodociągi, kanalizacja itp.), kolidującymi z linią KDP. 
Przedsięwzięcie nie obejmuje torów dojazdowych i innych obiektów w głównych miastach tj. w: Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Te stacje funkcjonują obecnie i będą modernizowane w ramach osobnych przedsięwzięć, poddawanych ocenie oddziaływania na środowisko niezależnie od budowy linii KDP. 

Na poniższym rysunku zaznaczono schematycznie przebieg planowanej linii na tle granic województw.

Kolej dużych prędkośći
Rysunek. Schemat linii KDP i jej połączeń z Centralną Magistralą Kolejową (CMK)

 
Załączniki
 Obwieszczenie
 Streszczenie
 Formularz konsultacji
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia