Dzisiaj jest:  26 Stycznia 2022   Imieniny: Lutosława, Normy
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
4870157
gości
 
  
Informacja - Instrukcja dla Powodzian
DLA POWODZIAN
INFORMACJA – INSTRUKCJA

Czynności, jakie należy wykonać przed przystąpieniem do ponownego użytkowania pomieszczeń
przeznaczonych na pobyt ludzi (mieszkalnych), które uległy zalaniu na skutek powodzi:

1. Przed przystąpieniem do wszelkich prac porządkowych należy ubrać odzież ochronną,najlepiej pełne fartuchy, obuwie gumowe, maseczki oraz rękawice gumowe,

2. Prace porządkowe należy rozpocząć od:
a) natychmiastowego usunięcia wszelkiego sprzętu i wyposażenia, które na skutek zalania uległy zniszczeniu( do komunalnych zbiorników na śmieci i odpadki),
b) usunięcia wszelkich naniesionych przez wody powodziowe zanieczyszczeń(szlam, muł, inne nieczystości),
c) opróżnienia lodówek i zamrażarek z wszelkich produktów spożywczych, które uległy zepsuciu na skutek przetrzymywania ich w niewłaściwej temperaturze (wyłącznie urządzenia chłodnicze). Zepsutą żywność zapakować w szczelne worki foliowe i wyrzucić do zbiorników na śmieci.

3. Z chwilą rozpoczęcia prac porządkowych należy otworzyć wszystkie okna pomieszczeń mieszkalnych w celu ich należytego przewietrzenia,

4. Nieczystości, które dostały się do mieszkań np. osad, muł, szlam itp. należy zbierać łopatami do wiader i usuwać do zbiorników na śmieci,

5. Po usunięciu zanieczyszczeń należy przystąpić do starannego, kilkakrotnego zmycia podłóg, posadzek, ścian wyłożonymi kafelkami, progów, schodów,. Do mycia należy używać wszystkich dostępnych środków myjących i dezynfekujących. Wodę z mycia i dezynfekcji należy wylewać do kanalizacji.

6. Z dostępnych w handlu środków myjących i dezynfekujących zaleca się stosować takie środki jak: DOMESTOS, ACE, CLOROX, Środki te należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta,

7. Wszelkie zanieczyszczenia powstałe na meblach i innym sprzęcie, stanowiącym wyposażenie mieszkań, należy myć i dezynfekować w sposób podany wyżej. Środki do mycia i dezynfekcji należy stosować ściśle wg wskazań producenta podanych na etykiecie lub opakowaniu środka,

8. Do dezynfekcji wanien, zlewów, kratek ściekowych, ubikacji można używać również takich środków dezynfekcyjnych jak CHLORAMINA - w stężeniu 5%, tj. 5 łyżek stołowych na 1 litr wody, czas dezynfekcji 5 minut,

9. Do dezynfekcji lodówek i zamrażarek, po ich starannym umyciu i osuszeniu należy używać Chloraminy w stężeniu 5%. Po umyciu, dezynfekcji i osuszeniu urządzeń chłodniczych, a przed ich ponownym napełnieniem żywnością, należy je starannie przewietrzyć.

10. Wszelką odzież, która uległa zniszczeniu w czasie zalania, należy pakować do worków foliowych i wyrzucić do pojemników na odpady komunalne. Odzież zabrudzoną lecz zdatną do dalszego użytku, należy starannie wyprać, a następnie wyprasować.
 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia