Dzisiaj jest:  01 Kwietnia 2023   Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5131729
gości
 
  
Program "Multisport"

Gmina Sławno  od kwietnia 2014  roku  realizuje  ogólnopolski projekt pod  nazwą MULTISPORT
Ideą projektu  jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników. Główne cele i oczekiwane efekty realizacji projektu to: wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;upowszechnienie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych;poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży;zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami;stworzenie oraz poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców;profilaktyka i korygowanie wad postawy;zapobieganie zjawiskom patologii społecznych;optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej;wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej;identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych.
W programie uczestniczy ponad 20 uczniów. Zajęcia są prowadzone w sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie oraz boiskach sportowych. Uczniowie pod kierunkiem instruktora - Pana  Łukasza Błotnickiego  uczestniczą w systematycznych zajęciach  z lekkiej atletyki,piłki nożnej i unihokeja. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i piątki.

multisport

multisport

multisport

multisport


multisport

multisport

multisport multisport

multisport

multisport


 
Załączniki
 ZAJĘCIA MULTISPORT 2015
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia