Dzisiaj jest:  24 Stycznia 2021   Imieniny: Felicji, Roberta
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
3196653
gości
 
  
Gminne Święto Strażaków

Oddanie do użytku po rozbudowie strażnicy w Kunicach  było okazją do świętowania przez strażaków z gminy Sławno.
Oddanie do użytku tej inwestycji połączono z gminnym świętem strażaków – ochotników.

"Strażackie Święto" swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości. Przybyli między innymi: Pan Stanisław Witaszczyk - Poseł na  Sejm RP, Pani Krystyna  Ozga – Członek Zarządu Głównego ZOSP RP, Wicewojewoda Łódzki,  Pan Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Artur Bagieński - Wicemarszałek Województwa  Łódzkiego, Pan Piotr Tokarski – Prezes Zarządu „Ceramiki Paradyż”, płk Kazimierz Zalewski - Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w  Łodzi, insp.Janusz Myga – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie, p.insp. Dariusz Szulc - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie, st.bryg. Stanisław  Sagalara – Komendant Powiatowy  PSP w Opocznie, Marianna Rożej – Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opocznie, kierownicy  instytucji  oraz przedstawiciele zakładów z powiatu opoczyńskiego oraz gminy Sławno.
W uroczystości  uczestniczyli również: Wójt Gminy Tadeusz Wojciechowski, Przewodniczący Rady Gminy Bolesław Wiktorowicz i Radni Rady Gminy Sławno, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich  , jak również tłumnie przybyli mieszkańcy gminy. 
 

Uroczystość  rozpoczęto Mszą Św. w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Kunicach. Eucharystię  sprawowali wspólnie: ks. Leszek Sokół – kapelan powiatowy strażaków powiatu opoczyńskiego, ks. kan. Janusz Kępczyński – proboszcz parafii Kunice, ks. Andrzej Wróblewski – proboszcz parafii Kamień i jednocześnie kapelan gminny strażaków gminy Sławno oraz  ks. Roman Kuna – proboszcz parafii Zachorzów. Ks. Andrzej Wróblewski – kapelan gminny strażaków w homilii  nawiązał  do sytuacji powodziowej, w jakiej znalazła się część naszego kraju. Podkreślił  ogromne   znaczenie strażaków  –ochotników, którzy bezinteresownie  niosą pomoc drugiemu człowiekowi, dzień i noc pracują, aby  ratować  życie  i mienie  ludzkie. We Mszy Świętej uczestniczyła MłodzieżowaOrkiestra Dęta działająca przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie.

Po zakończonej Mszy Św. poczty sztandarowe  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz licznie zebrani druhowie strażacy 
z terenu całej gminy przemaszerowali na plac szkolny Publicznej Szkoły Podstawowej im. W . i  H. Ossowskich w Kunicach, aby z rąk  znamienitych gości, którzy przybyli na tę uroczystość  odebrać medale i odznaczenia za ich trud i ofiarność na rzecz  niesienia pomocy.
 • Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”  uhonorowany został   Wicemarszałek Województwa Łódzkiego  - Pan  Artur  Bagieński
 • Złotym Znakiem Związku odznaczony został  -  Druh Władysław Franas - długoletni członek jednostki OSP w Kunicach 
 • Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza  odznaczony został –  st. bryg. Stanisław Sagalara – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie
 • Złoty  Medal  za Zasługi dla Pożarnictwa wręczono  druhom  z OSP Kunice:
  • Dh Janowi  Krawczykowi 
  • Dh Stanisławowi  Śpiewakowi
  • Dh Janowi  Białasowi
  • Dh Józefowi Franasowi
 • Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa  odznaczeni zostali:
  • Mirosława Śmigiel – Skarbnik Gminy Sławno
  • Dh Sławomir Borkowski - z OSP Kunice 
  • Dh Marcin Krawczyk -  z OSP Kunice 
  • Dh Jarosław Krawczyk -  z OSP Kunice 
  • Dh Andrzej Lenart -  z OSP Kunice 
  • Dh Czesław Gradek -  z OSP Kunice
 •  Brązowe  Medale  za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
  • insp. Janusz Myga - Komendant Powiatowy Policji w Opocznie 
  • Pan Piotr Tokarski - Prezes Zarządu „ Ceramiki  Paradyż”
  • Pan Włodzimierz Skorupski - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie
  • Pani Beata Chrustowicz - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach
  • Pani  Krystyna Baran - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kunicach
  • Pani Bogusława Anduła - Sołtys wsi Kunice 
  • Pan Rafał Kołodziejczyk - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie
  • Pan Remigiusz Łubowski - Nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunicach
  • Pan Zbigniew Fura - Nauczyciel ZSS w Prymusowej Woli
  • Dh Józef Pardej - Członek OSP Kunice
  • Dh Dariusz Franas - Członek  OSP Kunice 
  • Druh Andrzej Poddębniak - Członek  OSP Kunice
  • Druh Marek Dworak - Członek  OSP Kunice
 • Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali strażacy z OSP Kunice:
  • Dh Marek Bugaj
  • Dh Sylwester Musiał
  • Dh Adrian Glegoła
  • Dh Arkadiusz Glegoła
  • Dh Marcin Anduła
  • Dh Łukasz Dworak
  • Dh Zdzisław Belica
Strażacy z OSP Kunice  otrzymali również   odznaki  „Za Wysługę lat”  oraz  Odznaki „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”:
 • Odznaką  „Za  wysługę 45 lat” otrzymał -  Druh Władysław Franas
 • Odznaką „Za wysługę 35 lat” odznaczony został  - Druh Stanisław Borkowski
 • Odznakę „Za wysługę 25 lat” otrzymali  Druhowie: Druh Krzysztof Musiał, Jan Krawczyk, Jan Białas, Stanisław Śpiewak
 • Odznaką „Za wysługę 20 lat” odznaczony został   Druh Andrzej Lenart
 • odznaką „Za wysługę 15 lat” wyróżnieni  zostali  Dh: Józef Franas, Jarosław Krawczyk, Marcin Krawczyk, Witold Anduła, Czesław Gradek
 • Odznakę „Za wysługę 10 lat”  otrzymali  Druhowie: Robert Rozpędowski, Marek Dworak,Waldemar Franas, Dariusz Franas,Sławomir Borkowski, Marek Poddębniak,Arkadiusz Glegoła
 • Odznaką „Za wysługę 5 lat” uhonorowani zostali Druhowie: Tomasz Anduła, Krzysztof Franas, Tomasz Franas, Sylwester Musiał, Marek Bugaj, Adrian Glegoła, Łukasz  Dworak
 • Złotą Odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” odznaczeni zostali   Maciej Borkowski, Piotr Lenart, Marcin Śmigiel, Arkadiusz Lenart, Marcin Śmigiel, Arkadiusz Lenart, Wiktor Rozpędowski, Damian Kowalski, Adrian Wereszka, Marek Poddębniak, Łukasz Poddębniak, Damian Margas
W imieniu wszystkich odznaczonych i wyróżnionych głos zabrali - Pan Artur  Bagieński – Wicemarszałek Województwa  Łódzkiego oraz  Komendant  Powiatowy PSP w Opocznie - st. bryg. Stanisław Sagalara,  którzy podziękowali władzom państwowym, samorządowym i związkowym za wysoką ocenę ich dotychczasowej  działalności w tej pięknej i zasłużonej organizacji strażackiej.

Ważnym wydarzeniem dla strażaków z OSP Kunice było przekazanie dla nich samochodu pożarniczego. Kluczyki oraz dokumenty  wozu z rąk Komendanta Powiatowego PSP w imieniu  jednostki  odebrali Prezes i Naczelnik  OSP.

Następnie głos  zabrała Pani  Krystyna Ozga – Wicewojewoda Łódzki, a zarazem członek Zarządu Głównego ZOSP RP, która złożyła życzenia strażakom z okazji ich święta, jednostce OSP w Kunicach pogratulowała  pięknego budynku oraz  samochodu. Pani Wicewojewoda przekazała również list  gratulacyjny dla władz samorządowych Gminy Sławno  oraz strażaków – ochotników  od Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP.

W części artystycznej  wystąpił dziecięcy Zespół pieśni i tańca „Kuniczanka”, działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kunicach . Dzieci przy akompaniamencie instruktora Edwarda Rogowskiego  wykonały najbardziej znane pieśni i tańce ludowe wzbudzając aplauz publiczności. Niewątpliwą  gwiazdą   strażackiego święta  był Kabaret z Kopydłowa, który dostarczył  wszystkim olbrzymią dawkę  humoru i dobrej zabawy. To „Spotkanie z Balladą”  w wykonaniu  artystów  kabaretu na pewno pozostanie na długo w pamięci strażaków – ochotników oraz wszystkich mieszkańców.

Po części artystycznej  zebrani   udali się  do strażnicy OSP w Kunicach, gdzie odbyło się poświęcenie  oddawanego do użytku po rozbudowie  budynku remizy strażackiej. Poświęcenia dokonali: ks. Zbigniew Kowalczyk- Kapelan Strażaków Diecezji Radomskiej  oraz  ks. kan. Janusz Kępczyński – Proboszcz Parafii Kunice. Następnie  uczestnicy  uroczystości  zwiedzali nowoczesną strażnicę, zaś  zaproszeni goście  mieli możliwość wpisania się  do  kroniki gminnej.

„Strażackie Święto”  zakończyła zabawa ludowa przy muzyce  zespołu  „Prestige”, który zabawiał  społeczność lokalną do późnych godzin nocnych.  Aura pogodowa sprzyjała organizatorom  i  mieszkańcy tłumnie przybyli na  tę  uroczystość. 
 
 
Dzień Strażaka
 
Dzień Strażaka
 
Dzień Strażaka
 
Dzień Strażaka
 
Dzień Strażaka
 
Dzień Strażaka
 
Dzień Strażaka
 
Dzień Strażaka
 
Dzień Strażaka
 
Dzień Strażaka
 
Dzień Strażaka
 
Dzień Strażaka
 
Dzień Strażaka

 

Powrót  Drukuj   
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia