Dzisiaj jest:  05 Marca 2021   Imieniny: Aurory, Fryderyka
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
3212959
gości
 
  
Podpisanie umowy

         W dniu 20.07.2010 r. została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną  przez  Wójta Gminy - Tadeusza Wojciechowskiego a firmą „Binstal” z siedzibą w    Tomaszowie Maz.    reprezentowaną przez  Właściciela Firmy Panią Bożenę  Tchórz. Przedmiotem umowy jest realizacja  projektu pn. „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów. .Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”(Działanie II.1: Gospodarka wodno – ściekowa). Roboty budowlane będące przedmiotem umowy, obejmują wybudowanie kanalizacji sanitarnej w  16   miejscowościach:  Dąbrówka,     Trojanów, Szadkowice,    Kamień,   Kunice,    Tomaszówek,  Wincentynów,  Bratków, Grudzeń Las, Olszewice, Unewel, Antoninów,   Ostrożna, Wygnanów,  Sławno, Sławno Kolonia wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trojanów o przepustowości 1100 m3/ dobę. W ramach projektu  powstanie  71.123,99 mb sieci kanalizacyjnej, 916 szt. przyłączy do posesji o łącznej długości - 23 568,80 mb.  Razem sieć i  przyłącza   wynoszą - 94.692,79 mb. Wartość  kosztorysowa  zadania wynosiła -   47.764.958,18 zł.  W wyniku przetargu nieograniczonego do którego przystąpiło 11 oferentów, wygrała firma która zrealizuje zadanie za kwotę 31.999.998,21 zł. Zakończenie inwestycji nastąpi w czwartym kwartale 2011 r.  Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego RPO – IPI, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 27.199.998,48 zł natomiast środki gminy wynoszą -  4.799.999,73 zł  

Podpisanie umowy
 

Powrót  Drukuj   
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia