Dzisiaj jest:  30 Października 2020   Imieniny: Augustyny, Łukasza
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
2908305
gości
 
  
Rozbudowa dróg Nr 107351 i Nr 107360            W dniu 15.02.2011 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną     przez     Pana     Tadeusza    Wojciechowskiego   -    Wójta   Gminy a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o.
26 – 434 Gielniów ul. Opoczyńska 38 na zadanie pn. Rozbudowa  drogi  gminnej 
Nr  107351 E i Nr 107360 E Grudzeń Kolonia – Grudzeń Las – przejazd kolejowy Bratków.Roboty na odcinku 4 714, 26 mb Wykonawca zrealizuje za kwotę 3.980.562, 26 zł brutto. Roboty budowlane będą prowadzone do dnia 30.09.2011 r.Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania  pełni:  CANEA  Inżynieria  i Komputery z Kielc. Zadanie jest realizowane w w ramach projektu pn. „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa SŁAWNO poprzez modernizacje dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów
 (Działanie 1.1: Drogi)”.

1.1:Drogi
 

Powrót  Drukuj   
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia