Dzisiaj jest:  23 Września 2020   Imieniny: Bogusława, Liwiusza
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
2780943
gości
 
  
Realizacja projektu "Siła Nauki"

Realizacja projektu „ Siła nauki”

Gmina SŁAWNO realizuje projekt p.t „Siła nauki” w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt zakłada objęcie dodatkowymi zajęciami dostosowanymi do zdiagnozowanych potrzeb i predyspozycji uczniów klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Sławno. Realizacja projektu przewidziana jest na rok szkolny 2012/2013. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już we wrześniu, trwają więc zaawansowane przygotowania. W minioną środę w Urzędzie Gminy w Sławnie odbyło się spotkanie robocze zespołu koordynującego, dyrektorów szkół oraz koordynatorów szkolnych, na którym szczegółowo omówiono realizację zaplanowanych działań w ramach projektu, pomocą objętych zostanie 208 uczniów z terenu gminy. Przewidziano m.in .zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Nie pominięto także uczniów szczególnie uzdolnionych. Do nich skierowane zostaną zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, czy też języka angielskiego. Zajęcia dodatkowe w poszczególnych szkołach realizowane będą przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje przewidziane w przepisach oświatowych. Przystępując do konkursu, gmina dała możliwość wyposażenia bazy szkolnej w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne, a tym samym stworzyła warunki wspomagające indywidualną pracę nauczyciela z uczniem.

spotkanie

spotkanie
 

Powrót  Drukuj   
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia