Dzisiaj jest:  21 Stycznia 2021   Imieniny: Agnieszki, Jarosława
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
3195653
gości
 
  
Orlikowe podsumowania i plany

            
logo
            

         Od 2010 roku Gmina  Sławno realizuje   ogólnopolski projekt  pilotażowy  „Animator Programu - Moje Boisko Orlik 2012”.Projekt polega na współfinansowaniu przez  Ministerstwo Sportu i Turystyki  kosztów zatrudnienia „Animatorów”- osób inicjujących, organizujących oraz prowadzących systematyczne zajęcia i imprezy sportowe na obiektach powstałych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko - ORLIK 2012”.

W ramach projektu na orlikach zatrudniane są osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowych. Ich wynagrodzenie opłacają po połowie samorządy oraz wojewódzkie SZS w ramach dotacji MSiT. Zajęcia prowadzone są w okresie od 01 marca do 30 listopada . Zgodnie z założeniami projektu  zajęcia prowadzone są w okresie od 01 marca do 30 listopada . „Orlikowe  zajęcia” odbywały się w łącznym  wymiarze 160 godzin miesięcznie.

Do zadań animatorów należy  między innymi:

 -  organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w
    szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych  i seniorów, osób
    niepełnosprawnych, rodzin,
-   współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania
    aktywności fizycznej,ü   współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
-   organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących
    zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport,
 -  organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy
    obywatelskiej;  
           
        Na Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK  w Szadkowicach w 2010 roku animatorem była Pani Anna Bugaj, zaś w latach 2011 i 2012  systematyczne zajęcia  sportowe w ramach programu prowadzili  Remigiusz Łubowski i Zbigniew Fura. Orlikowe zajęcia odbywały się w łącznym  wymiarze 160 godzin miesięcznie. Codziennie przez kilka godzin, siedem dni w tygodniu pod okiem instruktorów sportu można było ćwiczyć wzmacniając zdolności motoryczne na  „Orliku”. Na obiekcie organizowano liczne  gry, zabawy, treningi, mitingi, turnieje i zawody dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  a  także osób dorosłych. Do współpracy włączyły się szkoły  oraz Kluby Sportowe. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia piłki nożnej, koszykówki oraz zajęcia ogólnorozwojowe. W zajęciach uczestniczyły głównie dzieci i młodzież, natomiast dorośli wiernie dopingowali młodym zawodnikom, ale także sami  bardzo chętnie rozgrywali mecze piłkarskie oraz uczestniczyli w licznych   turniejach i mitingach.

      Na  ORLIKU
w Szadkowicach  coraz częściej  można  zauważyć całe  rodziny, które aktywnie  spędzają czas wolny z pożytkiem dla zdrowia.  W roku 2012 łączna liczba chętnych do korzystania
z obiektu w ciągu  9 miesięcy pracy animatorów wyniosła 10.151 osób, co daje miesięcznie 1.127 osób. Dzieląc to na godziny, można obliczyć, iż średnio w każdej godzinie zajęć na orliku brało udział 7 osób.

       Od momentu oddania do użytku Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK w Szadkowicach

( lipiec 2010 rok) terenie gminy Sławno obserwujemy stały wzrost zainteresowania aktywnymi formami spędzania czasu wolnego. Zatrudnienie   animatorów  pozwoliło na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału obiektu, co w konsekwencji dało wspaniałe możliwości dla rozwoju lokalnej integracji.Animatorzy wykazali się przy tym ogromnym zaangażowaniem oraz pomysłowością w organizacji zajęć sportowo- rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych.  Prowadzone przez nich zajęcia sportowo – rekreacyjne  przyciągały niezliczone rzesze zawodników oraz kibiców. Oprócz codziennych zajęć zorganizowali m.in.  turniej dla przedszkolaków„ Orlikowe Skrzaty”, Turniej piłki nożnej sołectw „ O puchar Wójta Gminy Sławno”, Turniej  piłki siatkowej kobiet, Dzień Dziecka  na Orliku, Turniej Piłki Nożnej OLDBOJÓW, Nocny turniej Piłki Nożnej, Turniej Młodzieżowy „ O puchar Wójta Gminy Sławno” , Turniej Piłkarski Coca-Cola Cup, rozgrywki w ramach Orlikowej Ligi Mistrzów itp.

      Imprezy te cieszyły się niezwykłym powodzeniem wśród lokalnej społeczności, łączyły całe pokolenia dzieci i młodzież, co pokazała zarówno duża frekwencja zarówno zawodników, jak też z ogromnym zapałem kibicujących im kibiców. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach sportowych, oprócz korzyści zdrowotnych, przeciwdziała także zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży To dowodzi jak duża jest potrzeba organizowania przedsięwzięć o charakterze sportowo- rekreacyjnym. Dlatego  też w 2013 roku  gmina Sławno ponownie przystąpiła  do projektu Animator Moje boisko Orlik 2012.turniej


mityng na "Orliku"

zawody o Puchar Wójta 

Załączniki:
zalacznik  Podziękowania dla Zbigniewa Fury
zalacznik  Podziękowania dla Remigiusza Łubowskiego
Powrót  Drukuj   
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia