Dzisiaj jest:  24 Stycznia 2021   Imieniny: Felicji, Roberta
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
3196646
gości
 
  
KOMUNIKAT O ZWALCZANIU KWIECIAKA JABŁKOWCA NA...

KOMUNIKAT Z  DNIA  18.04.2013r.
O ZWALCZANIU KWIECIAKA JABŁKOWCA NA JABŁONI

Jabłoniom zagraża kwieciak jabłkowiec.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania kwieciaka jabłkowca należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
Zalecenia:
Chrząszcze opuszczają kryjówki zimowe gdy temperatura przekroczy 80C. Przy temperaturze około 120C przelatują na sąsiednie drzewa. Chrząszcze nadgryzają pąki (obserwujemy wówczas wypływanie soku z uszkodzonych pąków („płacz pąków”) i składają w nich jaja. Larwy żerują wewnątrz pąków niszcząc pręciki i słupek.
Szkodliwość kwieciaka jabłkowca zależy od intensywności kwitnienia jabłoni. Jeśli pąków jest mało, żerujący chrząszcz może zniszczyć większość z nich. Natomiast w przypadku obfitego kwitnienia kwieciak jedynie przerzedza je.
Zabiegi zwalczające szkodnika przeprowadza się szczególnie w sadach o słabo zapowiadającym się kwitnieniu i w sadach, gdzie w poprzednim sezonie stwierdzono masowe występowanie szkodnika, po przekroczeniu progu szkodliwości:
Próg szkodliwości dla kwieciaka jabłkowca wynosi:
• od 5 do 10 chrząszczy strząśniętych z 35 gałęzi na płachtę entomologiczną wiosną w fazie pękania pąków,
• w okresie bezlistnym strząsanie należy przeprowadzać w dzień słoneczny, w południe przy temperaturze powietrza 10-120C

Wykaz zarejestrowanych środków ochrony roślin  znajduje się na stronie  www.minrol.gov.pl

UWAGA !
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:
• Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
• Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
• Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
• Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani
do prowadzenia ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 3 lat
od dnia wykonywania zabiegu ochrony roślin.

Przed rozpoczęciem zabiegów należy obowiązkowo zapoznać się z etykietą – instrukcją.
Należy ściśle przestrzegać dawek, terminów oraz sposobów stosowania a także okresów prewencji i karencji w niej podanych.


 

 

Powrót  Drukuj   
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia