Dzisiaj jest:  24 Stycznia 2021   Imieniny: Felicji, Roberta
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
3196656
gości
 
  
KOMUNIKAT O ZWALCZANIU CHOWACZA BRUKWIACZKA NA RZEPAKU...

KOMUNIKAT
Z  DNIA  2013-04-26r.
O ZWALCZANIU CHOWACZA BRUKWIACZKA NA RZEPAKU

    Na plantacjach rzepaku ozimego stwierdzono pojaw chrząszczy chowacza brukwiaczka.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania chowacza brukwiaczka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
Nalot chrząszczy na plantacje rzepaku następuje wiosną najczęściej gdy temperatura gleby wynosi
5-7oC a temperatura otoczenia osiągnie 10-12oC. Uszkodzenia na plantacjach rzepaku powodują chrząszcze oraz larwy. Największe szkody wyrządzają larwy, które żerują w rdzeniu łodygi aż do momentu osiągnięcia przez rzepak dojrzałości. Uszkodzone rośliny wykrzywiają się i skręcają, dochodzi do pękania łodyg i wylegania roślin, ponadto rośliny takie są atakowane przez patogeny grzybowe

Próg ekonomicznej szkodliwości: stwierdzenie w ciągu kolejnych 3 dni średnio 10 sztuk chrząszczy w 1 żółtym naczyniu lub 2-4 chrząszczy na 25 roślin, jeśli stosujemy metodę czerpakowania

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są  dostępne pod adresemem   www.minrol.gov.pl >ochrona roślin> wyszukiwarka i etykiety środków ochrony roslin>


UWAGA !
* Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodne z etykietą – instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin (t. j. Dz. U.
z 2008 r., art. 68, ust.1, 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin).
* Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia (t. j. Dz. U. z 2008 r., art. 74 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin)
* Posiadacze gruntów lub obiektów magazynowych, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, prowadzą ewidencje tych zabiegów. Ewidencja powinna być przechowywana co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin (t. j. Dz. U. z 2008 r., art. 71 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roślin)
*  Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. Badania sprawności technicznej opryskiwaczy powinny być przeprowadzane w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata (t. j. Dz. U. z 2008 r., art. 76, ust.1, 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin)

Przed rozpoczęciem zabiegów należy obowiązkowo zapoznać się z etykietą – instrukcją.
Należy ściśle przestrzegać dawek, terminów oraz sposobów stosowania a także okresów prewencji i karencji w niej podanych . 

Powrót  Drukuj   
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia