Dzisiaj jest:  24 Stycznia 2021   Imieniny: Felicji, Roberta
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
3196674
gości
 
  
KOMUNIKAT O ZWALCZANIU MIODÓWKI NA GRUSZY DOMOWEJ

KOMUNIKAT
Z  DNIA  26. 04.2013r.

O ZWALCZANIU MIODÓWKI NA GRUSZY DOMOWEJ

W sadach gruszowych za obserwowano występowanie miodówki gruszowej.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania miodówki gruszowej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji w sadzie i ocenie liczebności szkodnika. Na gruszy można spotkać następujące gatunki miodówek: Miodówka gruszowa czerwonawa, Miodówka gruszowa plamista,
Miodówka żółta.
Larwy wysysają sok roślinny z pąków kwiatowych, rozwijających się liści, młodych pędów i zawiązków owoców. Pąki, a także zawiązki, mogą opadać w wyniku uszkodzenia. Larwy wydalają obficie rosę miodową, na której intensywnie rozwijają się grzyby sadzakowe.
W wyniku żerowania licznych miodówek następuje zmniejszenie plonu owoców.

Próg zagrożenia w okresie bezlistnym to15 miodówek strząśniętych z 35 gałęzi (po jednej z drzewa), natomiast  przed  kwitnieniem – 10 % pędów ze złożami jaj, a w późniejszym okresie – obecność jaj i larw na 10-20 % pędów.

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są  dostępne pod adresemem   www.minrol.gov.pl >ochrona roślin> wyszukiwarka i etykiety środków ochrony roslin>

UWAGA !
Zgodnie z ustawa o ochronie roślin :

- Zaleca się wykonywać    zabiegi  środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności  metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin
- można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodne z etykietą – instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
- zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia
- posiadacze gruntów lub obiektów magazynowych, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, prowadzą ewidencje tych zabiegów. Ewidencja powinna być przechowywana co najmniej przez okres 3 lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin
- środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. Badania sprawności technicznej opryskiwaczy powinny być przeprowadzane w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata


Przed rozpoczęciem zabiegów należy obowiązkowo zapoznać się z etykietą – instrukcją.
Należy ściśle przestrzegać dawek, terminów oraz sposobów stosowania a także okresów prewencji i karencji w niej podanych .


 

Powrót  Drukuj   
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia