Dzisiaj jest:  04 Sierpnia 2020   Imieniny: Dominiki, Dominika
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
2746598
gości
 
  
Jednogłośne Absolutorium dla Wójta

       W dniu 27 czerwca odbyła się XXIV sesja VI kadencji Rady Gminy Sławno.Na początku  obrad ślubowanie na radnego gminy złożył Pan Michał  Dziubałtowski, który został wybrany radnym Rady Gminy Sławno w wyborach uzupełniających, które odbyły się w dniu 23 czerwca 2013 r.   
     Jednocześnie Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Sławnie Pan Stefan Mazur wręczył radnemu zaświadczenie o wyborze.Jednym z głównych punktów obrad było przyjęcie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok i udzielenie absolutorium. Wójt Gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski otrzymał jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Budżet po zmianach wynosił:
Dochody       –          31.661.601,75

Wydatki         –          33.133.687,52
   Dochody budżetu zostały wykonane w 98,40% planu rocznego przy wykonaniu dochodów własnych w 94,04%. Wydatki budżetu wykonano w 97,06% planu rocznego, w tym:- wydatki bieżące wykonano w 97,66 %, - wydatki majątkowe 96,08%. Na wydatki majątkowe przeznaczono 37,40 % środków budżetu,
ale największy udział stanowią tu środki pozyskane.
   W 2012 roku Gmina pozyskała środki na inwestycje nie tylko z Unii Europejskiej, ale również

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podobnie w  wydatkach bieżących duży udział stanowią wydatki pokryte ze środków unijnych.Był to kolejny budżet proinwestycyjny. Zrealizowano szereg inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę społeczną min: 3 świetlice wiejskie, sala gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie, boisko sportowe przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie. Po udzieleniu absolutorium w imieniu radnych gratulacje złożył Przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Knap oraz V-ce Przewodniczący Stanisław Zdulski. Gratulacje złożyli również pracownicy Urzędu Gminy.Ponadto na sesji podjęte zostały uchwały dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Sławno na gruntach obrębu Olszowiec, Wygnanów, Sławno Kolonia, Olszewice, Unewel oraz Grudzeń Las.Dokonano również nabycia nieruchomości we wsi Antoniówka i Tomaszówek, wprowadzono zmiany w składach osobowych komisji oraz wprowadzono zmiany w budżecie gminy na 2013 rok oraz w Wieloletniej prognozie finansowej.
Na zakończenie obrad zatwierdzono zmiany w Programie Wspierania Rodziny.

absolutorium

absolutorium

absolutorium

absolutorium

absolutorium

absolutorium

absolutorium

absolutorium

absolutorium
 

Powrót  Drukuj   
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia