Dzisiaj jest:  27 Lutego 2020   Imieniny: Gagrieli, Liwii
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
2447244
gości
 
  
XIV Kongres Gmin Wiejskich

   
    W dniach  15 i 16 października b.r.  w Serocku  koło Warszawy odbył się
XIV Kongres Gmin Wiejskich pod hasłem „Jaki rozwój obszarów wiejskich po 2014 r.?"Organizatorem Kongresu był  Związek Gmin Wiejskich RP. Honorowy patronat nad obradami objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. W Kongresie uczestniczyli między innymi: Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska,Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marceli Niezgoda, Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk, Wiceminister Edukacji Narodowej Przemysław Krzyżanowski. W dwudniowych obradach uczestniczyło ponad 800 wójtów i burmistrzów gmin wiejskich i miejsko – wiejskich z całego kraju, przedstawicieli instytucji rządowych, gości, firm i mediów. Gminę Sławno na Kongresie reprezentowały Skarbnik Gminy - Pani  Mirosława Śmigiel  i  insp. Renata Jakubczyk. Głównym przesłaniem XIV Kongresu  Związku Gmin Wiejskich było określenie perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w najbliższych latach, szczególnie w kontekście możliwego wsparcia tego procesu z funduszy europejskich na lata 2014-2020.  Podczas dwudniowych obrad delegaci uczestniczyli w debatach o tematyce:
-  finansowanie inwestycji na obszarach wiejskich w perspektywie 2014-2020;
-  ocena wdrażanych zmian w ustawie o systemie oświaty i planowanych w ustawie Karta 
    Nauczyciela;
-  alternatywy finansowania inwestycji na obszarach wiejskich;
-  działania optymalizujące finansowanie, realizację i organizację gminnych zadań –
aspekt
   legislacyjny;
-  rozwój inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii, efektywność energetyczna;
-  wdrożenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- działania optymalizujące finansowanie, realizację i organizację gminnych zadań –praktyczne    rozwiązania;
- kontrola zarządcza – ustawowa uciążliwość czy wsparcie zarządzania gminą?     Zgromadzeni delegaci gmin stwierdzili potrzebę dokonania istotnych zmian w projektach dokumentów programujących rozwój na lata 2014-2020. Uczestnicy  XIV Kongresu  Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  wypracowali  stanowiska w sprawie oświaty, wdrażania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz niezbędnych zmian
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które  skierowane zostaną do Rządu RP.

kongres

kongres

kongres

kongres

kongres

kongres


 

Powrót  Drukuj   
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia