Dzisiaj jest:  20 Czerwca 2021   Imieniny: Bogny, Rafaeli
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
3265459
gości
 
  
XXV Sesja VI kadencji Rady Gminy


XXV Sesja  VI kadencji Rady Gminy Sławno i Sesja Nadzwyczajna


W dniu 17 października 2012 roku na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sławnie odbyła się sesja  Rady Gminy Sławno podczas której wójt gminy – Tadeusz Wojciechowski  poinformował radnych o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym. Omówił  postępy w  realizowanych zadaniach inwestycyjnych min:
- rozbudowie strażnicy OSP w Prymusowej Woli,
- termomodernizacji bloków osiedla w Grudzeniu Lesie,
- budowie świetlic w Tomaszówku i Bartkowie.
Powiadomił zebranych o pracach nad przyszłorocznym budżetem i podzielił się spostrzeżeniami 
z wyjazdu do Austrii, Szwajcarii, Francji i Niemiec organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z Piotrkowa Tryb.  W dalszej części sesji głos zabrał mieszkaniec Kozenina ,którego posesja nie została podłączona do wodociągu. Wójt zobowiązał się zająć problemem  i zapewnił  o podłączeniu posesji do wodociągu w ramach budowy sieci na odcinku Sepno – Radonia po zaktualizowaniu projektu. Po krótkiej przerwie  przystąpiono do oceny wykonania budżetu  gminy oraz realizacji zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu tego roku. W dalszej części radni przystąpili do głosowania nad przygotowanymi projektami uchwał które zostały przyjęte jednogłośnie między innymi w sprawie:

- Udzielenia dotacji dla OSP w Sławnie,
- Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
- Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Sławno
   na lata 2012 – 2021,
- Podziału Gminy Sławno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
  granic  oraz siedzib   obwodowych komisji wyborczych,
- Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Sławnie,
- Przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Sławno.


Ustalono że będzie  siedem stałych  obwodów do głosowania:
Obwód Nr 1 
Sławno, Sławno Kolonia, Antoninów, Ludwinów, Wygnanów, Kamilówka, Kozenin, Owadów, Sepno – Radonia.
Obwód Nr 2
 Celestynów, Grudzeń Kolonia, Olszowiec, Unewel.
Obwód Nr3
Bratków, Grudzeń Las, Kamień, Tomaszówek, Wincentynów.
Obwód Nr 4
Dąbrówka, Szadkowice, Trojanów, Antoniówka, Ostrożna.
Obwód Nr 5
Gawrony i  Kunice.
Obwód Nr 6
Grążowice, Zachorzów, Józefów, i Zachorzów Kolonia.
Obwód Nr 7
Dąbrowa, Popławy, Psary, i Prymusowa Wola.

Uwzględniając uwagi  Krajowego Biura Wyborczego w dniu 22 października br. zwołano Sesję Nadzwyczajną w trakcie której dokonano ponownego podziału gminy na stałe obwody głosowania, których ostatecznie będzie 8. Zmiana polegała na podziale  Obwodu Nr 1 na dwa mniejsze, podział gminy w takiej postaci  zapewne uzyska akceptację komisarza wyborczego.

Ustalono ostatecznie że:
Obwód Nr 1 będzie obejmował:
Sławno, Sławno - Kolonię, Kamilówkę, Kozenin, Owadów.
Obwód Nr 8  będzie obejmował:
Antoninów, Ludwinów, Wygnanów, Olszowiec, Sepno - Radonię

sesja

sesja

sesja


 

Powrót  Drukuj   
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia